49111
1

լազվարդ - բացատրություն

Տե՛ս
Լաջվարդ:
511
49111
2

լազվարդ - հոմանիշներ

49111
4

լազվարդ - ռուսերեն թարգմանություն

49111
3

լազվարդ - անգլերեն թարգմանություն