49128
1

լաթ - բացատրություն

լաթի, [գոյական]
1. Գործված կտոր, կտորեղեն, շոր:
2. Առանձնապես՝ սպիտակեղենի կտոր, սպիտակեղեն:
3. Զգեստ, հագուստ:
4. Շորի ծվեն՝ պատառ:
5. Մաշված՝ պատառոտված զգեստ, ցնցոտի:
6. Փոշելաթ, ջնջոց:
7. Կոլենկոր:
8. (փոխաբերական) Կամազուրկ՝ անգործունյա մարդ, փալաս:
511
49128
2

լաթ - հոմանիշներ

49128
4

լաթ - ռուսերեն թարգմանություն

ի (արևմտհ.) 1. Материя, ткань. 2. Лоскут, кусок материи. 3. Тряпка, ветошка (разг.).
49128
3

լաթ - անգլերեն թարգմանություն

piece of cloth