49135
1

լաթապատվել - բացատրություն

[կրավորական և չեզոք բայ]
Լաթապատել -ի:
511
49135
2

լաթապատվել - հոմանիշներ

49135
4

լաթապատվել - ռուսերեն թարգմանություն

49135
3

լաթապատվել - անգլերեն թարգմանություն