49138
1

լաթավոր - բացատրություն

[ածական]
Լաթեր հագած, ցնցոտիավոր:
511
49138
2

լաթավոր - հոմանիշներ

49138
4

լաթավոր - ռուսերեն թարգմանություն

49138
3

լաթավոր - անգլերեն թարգմանություն