49141
1

լաթերես - բացատրություն

[ածական]
Լաթե երես ունեցող, լաթի երեսով:
511
49141
2

լաթերես - հոմանիշներ

49141
4

լաթերես - ռուսերեն թարգմանություն

49141
3

լաթերես - անգլերեն թարգմանություն