47101
1

լավ իմանաս - բացատրություն

լավ իմանաք, լավ իմացիր, լավ իմացեք
հաշվի առ (հաշվի առեք), նկատի առ (նկատի առեք): Գործն է անմահ լավ իմացեք, որ խոսվում է դարեդար (Հ. Թումանյան):
486
47101
2

լավ իմանաս - հոմանիշներ

47101
4

լավ իմանաս - ռուսերեն թարգմանություն

47101
3

լավ իմանաս - անգլերեն թարգմանություն