51150
1

լխպիկ - բացատրություն

[ածական] (գավառական)
1. Լխկած:
2. Նեխած:
532
51150
2

լխպիկ - հոմանիշներ

51150
4

լխպիկ - ռուսերեն թարգմանություն

51150
3

լխպիկ - անգլերեն թարգմանություն