53135
1

խաբեբայական - բացատրություն

[ածական]
1. Խաբեբային հատուկ, խաբեական:
2. Խաբեություն պարունակող՝ արտահայտող:
553
53135
2

խաբեբայական - հոմանիշներ

ա. Խաբեական, խաբուսիկ, կեղծ, նենգ, նենգավոր, ստապատիր, կեղծուպատիր, խաբեպատիր, պատրողական, (հզվդ.) պատրախառն, մեղմեխ, մոլորապատիր, մոլապատիր, սնոտիապատիր, կորօտապասփր:
53135
4

խաբեբայական - ռուսերեն թարգմանություն

ա. Обманный, плутовской, жульнический.
53135
3

խաբեբայական - անգլերեն թարգմանություն

rascally