53136
1

խաբեբայորեն - բացատրություն

[մակբայ]
Խաբեբայի պես, խաբեբայությամբ:
553
53136
2

խաբեբայորեն - հոմանիշներ

53136
4

խաբեբայորեն - ռուսերեն թարգմանություն

53136
3

խաբեբայորեն - անգլերեն թարգմանություն