53140
1

խաբեորեն - բացատրություն

[մակբայ]
Խաբեական կերպով, խաբեբայությամբ, խաբելով:
553
53140
2

խաբեորեն - հոմանիշներ

53140
4

խաբեորեն - ռուսերեն թարգմանություն

53140
3

խաբեորեն - անգլերեն թարգմանություն