53165
1

խաբուսիկորեն - բացատրություն

[մակբայ]
Խաբուսիկ կերպով:
553
53165
2

խաբուսիկորեն - հոմանիշներ

53165
4

խաբուսիկորեն - ռուսերեն թարգմանություն

53165
3

խաբուսիկորեն - անգլերեն թարգմանություն