53155
1

խաբս - բացատրություն

միայն՝

Տե՛ս
Խաբս տալ:
553
53155
2

խաբս - հոմանիշներ

53155
4

խաբս - ռուսերեն թարգմանություն

միայն Խաբս՝ խաբ տալ կապակցությունների մեջ. ловко увернуться от кого-, чего-либо (отклонившись в сторону).
53155
3

խաբս - անգլերեն թարգմանություն

feint,dribbling