53172
1

խազագետ - բացատրություն

խազագետի, խազագետներ, [գոյական]
Խազերի 1)-ի (2) մասնագետ, հին հայկական երաժշտության գիտակ:
553
53172
2

խազագետ - հոմանիշներ

53172
4

խազագետ - ռուսերեն թարգմանություն

ի Специалист по хазам (древнеармянским нотным знакам).
53172
3

խազագետ - անգլերեն թարգմանություն