53178
1

խազագրություն - բացատրություն

[գոյական]
Հայկական երաժշտական խազերի համակարգը:
553
53178
2

խազագրություն - հոմանիշներ

53178
4

խազագրություն - ռուսերեն թարգմանություն

թյան Древнеармянская нотная (хазовая) система.
53178
3

խազագրություն - անգլերեն թարգմանություն