59177
1

ծագումաբանորեն - բացատրություն

[մակբայ]
Ծագումնաբանական տեսակետից:
619
59177
2

ծագումաբանորեն - հոմանիշներ

59177
4

ծագումաբանորեն - ռուսերեն թարգմանություն

59177
3

ծագումաբանորեն - անգլերեն թարգմանություն