59179
1

ծագումաբանություն - բացատրություն

[գոյական]
1. Ցեղի՝ տոհմի ծագման պատմությունը, ծննդաբանություն:
2. Որևէ երևույթի՝ որևէ բանի կազմավորման պատմությունը:
3. Օժանդակ պատմական գիտակարգ, որն զբաղվում է առանձին տոհմերի պատմությամբ: [գինեալոգիա]:
4. Կենսաբանության մի բաժինը, որն ուսումնասիրում է օրգանիզմների ժառանգականությունը և փոփոխականությունը (գենետիկա):
619
59179
2

ծագումաբանություն - հոմանիշներ

59179
4

ծագումաբանություն - ռուսերեն թարգմանություն

59179
3

ծագումաբանություն - անգլերեն թարգմանություն