59178
1

ծագումնաբանորեն - բացատրություն

[մակբայ]
Ծագումնաբանական տեսակետից:
619
59178
2

ծագումնաբանորեն - հոմանիշներ

59178
4

ծագումնաբանորեն - ռուսերեն թարգմանություն

մ. 1. Генетически. 2. Генеалогически.
59178
3

ծագումնաբանորեն - անգլերեն թարգմանություն