59182
1

ծաթ - բացատրություն

Տե՛ս
Ցաթ:
620
59182
2

ծաթ - հոմանիշներ

տես Ծայթ 1 նշան.:
59182
4

ծաթ - ռուսերեն թարգմանություն

59182
3

ծաթ - անգլերեն թարգմանություն