59184
1

ծաթրին - բացատրություն

Տե՛ս
Ծոթրին:
620
59184
2

ծաթրին - հոմանիշներ

գ. (բսբ.) Կորդին, կորդյուն, ծոթոր, ծոթրին, ծաթոր, ծեթրոն, ասթիր, զաթրին, զվիրակ, զամպոռ, կոնդար:
59184
4

ծաթրին - ռուսերեն թարգմանություն

59184
3

ծաթրին - անգլերեն թարգմանություն