59189
1

ծալաբազուկ - բացատրություն

[ածական]
1. Ձեռքերը կրծքին խաչած, ձեռքերը խաչաձև կրծքին ծալած:
2. (փոխաբերական) Տխուր, վշտահար:
620
59189
2

ծալաբազուկ - հոմանիշներ

59189
4

ծալաբազուկ - ռուսերեն թարգմանություն

59189
3

ծալաբազուկ - անգլերեն թարգմանություն