59192
1

ծալաբացվել - բացատրություն

[կրավորական և չեզոք բայ]
Ծալաբացել -ի:
620
59192
2

ծալաբացվել - հոմանիշներ

59192
4

ծալաբացվել - ռուսերեն թարգմանություն

59192
3

ծալաբացվել - անգլերեն թարգմանություն