59194
1

ծալաբոլորք - բացատրություն

ծալաբոլորքի, [գոյական]
Հագուստի մանր ծալքավորում՝ դարս, որ ձևանում Է կտորը մանր կարելով և ձգելով:
620
59194
2

ծալաբոլորք - հոմանիշներ

գ. Բոլոր,ածալք:
59194
4

ծալաբոլորք - ռուսերեն թարգմանություն

59194
3

ծալաբոլորք - անգլերեն թարգմանություն