59195
1

ծալաբոլորքավոր - բացատրություն

[ածական]
Ծալաբոլորք ունեցող:
620
59195
2

ծալաբոլորքավոր - հոմանիշներ

59195
4

ծալաբոլորքավոր - ռուսերեն թարգմանություն

59195
3

ծալաբոլորքավոր - անգլերեն թարգմանություն