59196
1

ծալագիծ - բացատրություն

ծալագծի, ծալագծեր, [գոյական]
Տպագրական թերթի ծալվածքի գիծը (ֆալց):
620
59196
2

ծալագիծ - հոմանիշներ

59196
4

ծալագիծ - ռուսերեն թարգմանություն

59196
3

ծալագիծ - անգլերեն թարգմանություն