59202
1

ծալազարդվել - բացատրություն

[կրավորական և չեզոք բայ]
Ծալազարդել -ի:
620
59202
2

ծալազարդվել - հոմանիշներ

59202
4

ծալազարդվել - ռուսերեն թարգմանություն

վեց 1. Гофрироваться, плоиться (устар.). 2․ Драпироваться, задрапироваться.
59202
3

ծալազարդվել - անգլերեն թարգմանություն

crimp,goffer,corrugate,emboss