59204
1

ծալազուրկ - բացատրություն

[ածական]
Ծալքերից զուրկ, ծալքեր չունեցող:
620
59204
2

ծալազուրկ - հոմանիշներ

59204
4

ծալազուրկ - ռուսերեն թարգմանություն

59204
3

ծալազուրկ - անգլերեն թարգմանություն