59208
1

ծալակցել - բացատրություն

[ներգործական բայ] (տեխնիկա)
Եզրերը ծալելով կցել (թիթեղյա շինվածքները):
620
59208
2

ծալակցել - հոմանիշներ

59208
4

ծալակցել - ռուսերեն թարգմանություն

59208
3

ծալակցել - անգլերեն թարգմանություն