59210
1

ծալակցվել - բացատրություն

[կրավորական և չեզոք բայ]
Ծալակցել -ի:
620
59210
2

ծալակցվել - հոմանիշներ

59210
4

ծալակցվել - ռուսերեն թարգմանություն

59210
3

ծալակցվել - անգլերեն թարգմանություն