59212
1

ծալամ - բացատրություն

ծալամի, [գոյական] (գավառական)
Նույնն Է՝ Արքադ:
620
59212
2

ծալամ - հոմանիշներ

59212
4

ծալամ - ռուսերեն թարգմանություն

59212
3

ծալամ - անգլերեն թարգմանություն