59217
1

ծալաշատ - բացատրություն

[ածական]
Շատ ծալքեր ունեցող:
620
59217
2

ծալաշատ - հոմանիշներ

ա. Բազմածալ, բյուրածալ, ծալքաշատ:
59217
4

ծալաշատ - ռուսերեն թարգմանություն

ա. Складчатый.
59217
3

ծալաշատ - անգլերեն թարգմանություն