59220
1

ծալաշուրթ - բացատրություն

[ածական]
Ծալված շրթունքով, շրթունքը դեպի վեր կամ դեպի ցած ծալված:
620
59220
2

ծալաշուրթ - հոմանիշներ

59220
4

ծալաշուրթ - ռուսերեն թարգմանություն

59220
3

ծալաշուրթ - անգլերեն թարգմանություն