59224
1

ծալապատիկ - բացատրություն

միայն՝

Տե՛ս
Ծալապատիկ նստել:
620
59224
2

ծալապատիկ - հոմանիշներ

ա. մ. Ոտնսսծալիկ, ոտածալիկ, ծնկածալիկ:
59224
4

ծալապատիկ - ռուսերեն թարգմանություն

մ. Поджав под себя ноги, по-турецки (о способе сидения).
59224
3

ծալապատիկ - անգլերեն թարգմանություն

cross