59229
1

ծալավորվել - բացատրություն

[կրավորական և չեզոք բայ]
Ծալավորել -ի:
620
59229
2

ծալավորվել - հոմանիշներ

59229
4

ծալավորվել - ռուսերեն թարգմանություն

59229
3

ծալավորվել - անգլերեն թարգմանություն