59188
1

ծալը ուտել - բացատրություն

Ծալված տեղը մաշվել՝ ծալմաշ դառնալ:
620
59188
2

ծալը ուտել - հոմանիշներ

59188
4

ծալը ուտել - ռուսերեն թարգմանություն

59188
3

ծալը ուտել - անգլերեն թարգմանություն