59238
1

ծալիծալ - բացատրություն

[ածական]
Նույնն Է՝ Ծալեծալ:
620
59238
2

ծալիծալ - հոմանիշներ

59238
4

ծալիծալ - ռուսերեն թարգմանություն

59238
3

ծալիծալ - անգլերեն թարգմանություն