86703
1

ձաբռտել - բացատրություն

[չեզոք բայ և ներգործական բայ] (արևմտահայերեն)
1. Գրելիս ձեռքը ղողալ:
2. (փոխաբերական) Խզբզել, խազմզել:
914
86703
2

ձաբռտել - հոմանիշներ

չբ. (հզվդ.) Դողդոջել, դողդողալ, գթգթալ (գրելիս ձեռքը դողալ):
86703
4

ձաբռտել - ռուսերեն թարգմանություն

86703
3

ձաբռտել - անգլերեն թարգմանություն