86725
1

ձագոտել - բացատրություն

Տե՛ս
Ձագատել:
914
86725
2

ձագոտել - հոմանիշներ

տես Վիժել:
86725
4

ձագոտել - ռուսերեն թարգմանություն

86725
3

ձագոտել - անգլերեն թարգմանություն