86733
1

ձախաթևյան - բացատրություն

[ածական]
Ձախ թևում գտնվող՝ դասավորված՝ դիրքավորված:
914
86733
2

ձախաթևյան - հոմանիշներ

86733
4

ձախաթևյան - ռուսերեն թարգմանություն

86733
3

ձախաթևյան - անգլերեն թարգմանություն