86738
1

ձախանալ - բացատրություն

[չեզոք բայ]
1. Վատանալ, գործը ձախ գնալ, անհաջող ընթացք ստանալ:
2. (քաղաքական) Ձախ հայացքներ ընդունել, դեպի ձախ հոսանքը զարգանալ:
914
86738
2

ձախանալ - հոմանիշներ

տես վատանալ, վատթարանալ I նշան.:
86738
4

ձախանալ - ռուսերեն թարգմանություն

ացավ 1. Леветь, полеветь, становиться, стать более левым, радикальным. 2. (փխբ.) Ухудшаться, делаться, сделаться всё хуже и хуже.
86738
3

ձախանալ - անգլերեն թարգմանություն