86739
1

ձախավեր - բացատրություն

[ածական] (արևմտահայերեն)
1. Անշնորհք, անճարակ, ապիկար:
2. Վատ՝ անշնորհք կերպով արված՝ կատարված:
3. Ձախողակ:
914
86739
2

ձախավեր - հոմանիշներ

տես Անճարակ1 1 նշան., Ձախողակ 2 նշան.:
86739
4

ձախավեր - ռուսերեն թարգմանություն

ա. 1. Неудачный, неблагоприятный. 2. Неудачливый.
86739
3

ձախավեր - անգլերեն թարգմանություն