86747
1

ձախողակի - բացատրություն

1. [մակբայ] Ձախողակ կերպով:
2. [ածական] Ձախողակ:
914
86747
2

ձախողակի - հոմանիշներ

86747
4

ձախողակի - ռուսերեն թարգմանություն

1. մ. Неудачно. 2. ա. Неудачный.
86747
3

ձախողակի - անգլերեն թարգմանություն

1) unlucky person,unfortunate person,unlucky fellow,unfortunate,misfit
2) lame duck