86748
1

ձախողակություն - բացատրություն

[գոյական]
1. Ձախողակ լինելը, ձախողակի հատկությունը:
2. Ձախողակ դեպք՝ հանգամանք:
914
86748
2

ձախողակություն - հոմանիշներ

դություե:
86748
4

ձախողակություն - ռուսերեն թարգմանություն

86748
3

ձախողակություն - անգլերեն թարգմանություն