86749
1

ձախողանք - բացատրություն

ձախողանքի, [գոյական]
1. Նույնն Է՝ Ձախողում:
2. Ձախողակ դեպք՝ հանգամանք՝ գործ:
914
86749
2

ձախողանք - հոմանիշներ

տեա Ձախորդություն:
86749
4

ձախողանք - ռուսերեն թարգմանություն

86749
3

ձախողանք - անգլերեն թարգմանություն