86728
1

ձախ թեքում - բացատրություն

(պատմական)
Կոմունիստական կուսակցության ներսում կուսակցության գլխավոր գծին ձախ ֆրազաբանությամբ հակադրվող մանրբուրժուական հոսանք՝ օպոզիցիա:
914
86728
2

ձախ թեքում - հոմանիշներ

86728
4

ձախ թեքում - ռուսերեն թարգմանություն

86728
3

ձախ թեքում - անգլերեն թարգմանություն