86767
1

ձաղկել - բացատրություն

[ներգործական բայ]
1. Ծեծել (ճիպոտով, մահակով, մտրակով), խարազանել:
2. Բուրդը՝ բամբակը բարակ ճիպոտով ծեծել:
3. (փոխաբերական) Մարմնական տանջանքների ենթարկել, մարմնապես տանջել՝ չարչարել:
4. (փոխաբերական) Խստորեն պարսավել՝ քննադատել՝ վատաբանել:
914
86767
2

ձաղկել - հոմանիշներ

նբ. 1. Հարվածել, խփել, զարկել: Գանահարել, գանակոծել, ծեծել, ծեծկել, մտրակել, մտրակահարել, ճիպոտահարել, (հնց.) գավազանել, խարազանել, թոպել, կոշկոճ ել, (բրբ.) թակել, զխկել, քոթակել, դնքսել, դնքստել. ձաղտել, չպխել, չպխտել (բարդը), թրթփել: 2. Տես Պարսավել, Անարգել:
86767
4

ձաղկել - ռուսերեն թարգմանություն

86767
3

ձաղկել - անգլերեն թարգմանություն