86771
1

ձայն առնել - բացատրություն

1. Լսել:
2. Տե՛ս Ձայն վերցնել:
915
86771
2

ձայն առնել - հոմանիշներ

86771
4

ձայն առնել - ռուսերեն թարգմանություն

86771
3

ձայն առնել - անգլերեն թարգմանություն