88347
1

ղաբալա - բացատրություն

Տե՛ս
Կապալ:
930
88347
2

ղաբալա - հոմանիշներ

տես Կապսղ:
88347
4

ղաբալա - ռուսերեն թարգմանություն

88347
3

ղաբալա - անգլերեն թարգմանություն