88348
1

ղաբուլ - բացատրություն

Տե՛ս
Համաձայն:
930
88348
2

ղաբուլ - հոմանիշներ

88348
4

ղաբուլ - ռուսերեն թարգմանություն

88348
3

ղաբուլ - անգլերեն թարգմանություն