88349
1

ղադա - բացատրություն

Տե՛ս
1. Ցավ:
2. Չափ:
930
88349
2

ղադա - հոմանիշներ

տես Ցավ, Նեղություն 4 նշան.:
88349
4

ղադա - ռուսերեն թարգմանություն

88349
3

ղադա - անգլերեն թարգմանություն