88351
1

ղադագ - բացատրություն

Տե՛ս
Ղադակ:
930
88351
2

ղադագ - հոմանիշներ

88351
4

ղադագ - ռուսերեն թարգմանություն

88351
3

ղադագ - անգլերեն թարգմանություն